Parapsiholoģija - zinātne, kas iet tālāk par psiholoģiju.

PARA – blakus

PSIHE – cilvēka dvēsele

PSIHOLOĢIJA – zinātne par cilvēka dvēseli

INSTINKTI

Vai mēs uzvedamies tāpat kā dzīvnieki ,,

Vairāk

IZTURĪBAS PĀRBAUDE

Paši „ ražīgākie” uz ekstrasensiem , izrādījās..

Vairāk...

DRUĪDI

Joprojām notiek diskusijas, par vārda druīds izcelsmi..

Vairāk...

ZĪLĒŠANAS VĒSTURE

Vispasaules buršanās māksla pieder pirmajam..

Vairāk...

Parapsiholoģija – zinātne, kura uzkrāj, sistematizē un analizē informāciju par paradoksālām biofiziskām parādībām (Psi – parādībām), kuru realizācijas mehānismi tieši vai netieši saistīti ar cilvēka vai citu dzīvu būtņu psihiskajiem procesiem, kā arī realizē daudzveidīgus eksperimentālos pētījumus, kuru mērķis ir atklāt to realizācijas fiziskos mehānismus un izstrādāt metodes, cilvēku apmācībai, praktiski pielietojot Psi – parādības.
   Vēsturiski, parapsiholoģija r
adās kā racionāli zinātniskas pieejas rezultāts, okulti – mistiskajam cilvēces mantojumam, kā arī dažādu parādību rezultātā, kuras tradicionāli uzskata kā neizskaidrojamas parādības, kuras jebkādā veida radītas vai saistītas ar cilvēka vai, dažreiz pat dzīvnieka psihi.
   Diemžēl parapsiholoģija vēl nav ieguvusi ” oficiālas zinātnes” statusu, jo ilgu laiku neizdevās izveidot parapsiholoģijas teorētisko bāzi, kura ļautu ticami paskaidrot un efektīvi izpētīt Psi – parādības, arī tāpēc, ka vairākums zinātnieku pagaidām nav informēti par Psi – parādību fenomenoloģiju un par parapsiholoģijas pētījumu rezultātiem. Faktiski, parapsiholoģija, lielākā mērā ir zinātne pēc nodomu deklarēšanas, bet ne pēc lietu būtības. Informācijas trūkums par uzkrāto pieredzi, novērojot fenomenālas parādības un eksperimentālus pētījumus, kā arī vispārpieņemtais parapsihologu teorētiskais paskaidrojums par Psi – parādību rašanos, noveda pie tā, ka parapsiholoģija pagaidām ir atsevišķu personību zinātne, kuriem nav vienotas domas par Psi – parādību interpretāciju, kā arī par pašu Psi – parādību fenomenoloģiju. Tomēr, šobrīd šī situācija pamazām sāk mainīties uz labo pusi.
Ilgu laiku, neveiksmīgi cenšoties sasniegt zinātnisku sapratni par Psi – parādību dabu, kā arī milzīgs daudzuma kļūdu, apzinātas falsifikācijas, spekulācijas un krāpniecība, saistītas ar parapsiholoģijas tematiku, noteica stabilu, negatīvu attieksmi no zinātnieku puses, kura var tikt sagrauta tikai tad, kad Psi – parādības kļūs par daļu no cilvēku ikdienas.
   Ja pievērsties „ Psiholoģijas vārdnīcai” (1983.g.), tur, parapsiholoģija ir aprakstīta šādi: „ parapsiholoģija ir psiholoģijas virziens, kurš pēta ekstrasensorus informāciju saņemšanas veidus, dzīvas būtnes iedarbības formas uz fiziskām parādībām, kuras norisinās ārpus organisma, nepielietojot muskuļu spēku”.
   Izdala sekojošus parapsiholoģijas fenomenus: - telepātija – sazināšanās ar domu palīdzību starp to, kas nodod informāciju un to, kas to pieņem; - gaišredzība – zināšanu saņemšana, par ārpasaules objektīvajiem notikumiem, nepamatojoties uz zināmajiem jūtu orgāniem un prātu; - paredzēšana – īpašs gaišredzības veids, kurš attiecas uz nākotnes notikumu pareģošanu; - reinkarnācija – atkārtota piedzimšana, mirušā ( vai dzīvā) iemiesošanās citā cilvēkā; - retrospekcija – spēja redzēt pagātnes notikumus, precīzi tos aprakstīt; - introspekcija – vizuāla objektu, parādību, procesu novērošana cilvēka ķermenī, ar domu ( paranormālo) redzējumu; - dermoredzība ( ādas redze ) – redzējums ar cilvēka, dažādu ķermeņa daļu, ādas palīdzību; - domu fotogrāfijas – attēli, kurus ekstrasenss domu veidā reproducē uz foto filmiņas; - psihometrija – jebkādas informācijas, par cilvēku, saņemšana, izmantojot kādu priekšmetu (cukura gabaliņu, fotogrāfiju); - rīkstniecība – ( biolokācijas efekts) – pazemes ūdeņu, rūdas, tukšumu u.c. atrašana, ar indikatora palīdzību ( saliekta metāliska stieple, kārkls); - psihokinēze (telekinēze) – iedarbošanās uz priekšmetiem ar cilvēka domām, neizmantojot muskuļu spēku; - levitācija – lidināšanās vai priekšmetu pakāršana gaisā bez citu palīdzības; - poltergeists – spontāna, bet bieži apzināta priekšmetu pārbīdīšana, skaņu, smaržas radīšana u.tml.